Фінанси

Що таке облікова ставка НБУ? Розрахунок облікової ставки в 2017 році

Облікова ставка Національного банку України – це монетарний інструмент, за допомогою якого регулятор встановлює для комерційних банків та інших суб’єктів господарської діяльності орієнтир вартості залучення і розміщення грошових коштів. Розміром облікової ставки також встановлюється вартість рефінансування для комерційних банків, яке здійснює НБУ. Нацбанк постійно змінює значення цього показника. Протягом 2016 року облікова ставка НБУ знизилася з 22% до 16%.

Що таке облікова ставка НБУ? Розрахунок облікової ставки в 2017 році

Що таке облікова ставка НБУ? Розрахунок облікової ставки в 2017 році

 

Зміст статті

 1. Від чого залежить розмір облікової ставки?
 2. На що впливає розмір облікової ставки;
  • Облікова ставка в господарській діяльності;
  • Облікова ставка при розрахунку пені;
 3. Використання подвійної облікової ставки при розрахунку пені за кредитним договором;
 4. Динаміка зміни;
  • Облікова ставка НБУ в 2016 році;
 5. Про зниження облікової ставки.

Від чого залежить розмір облікової ставки?

Величина показника визначається на підставі загальних тенденцій економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, а також від стану ринку грошово-кредитних ресурсів.

При розрахунку приймаються до уваги наступні показники (фактичні і прогнозовані) і їх динаміка:

 • рівень інфляції;
 • рівень зміни індексу цін промислової продукції;
 • рентабельність основних галузей економіки;
 • рівень ВВП;
 • розмір торгового і платіжного балансу;
 • розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття;
 • приріст грошової маси в обороті;
 • структура випущених в обіг платіжних засобів;
 • рівень ставок по кредитах і депозитах, в тому числі на міжбанківському ринку.

Також при розрахунку облікової ставки НБУ враховуються інфляційні або девальваційні очікування, а також ставки рефінансування центральних банків, з якими Україна має тісні економічні відносини.

Інформування про її розмірі здійснюється шляхом розміщення відомостей у засобах масової інформації та офіційних листів.

На що впливає розмір облікової ставки

Шляхом зниження або збільшення облікової ставки Нацбанк може впливати на рівень інфляції. При збільшенні вартості рефінансування підвищуються процентні ставки по кредитах для фізичних і юридичних осіб. Це призводить до зниження споживчого попиту і зменшення обсягу грошових коштів, які надходять в економіку, що, в свою чергу, повинно зміцнювати національну валюту.

У той же час зниження ставки призводить до більш доступним кредитним ресурсам для громадян і бізнесу, що має сприяти економічному зростанню.

Облікова ставка в господарській діяльності

Цивільним кодексом України передбачено використання облікової ставки при визначенні:

 • розміру ренти, якщо її платник отримав від одержувача грошову суму;
 • відсотків за позикою, якщо в договорі позику не прописаний інший розмір;
 • відсотків за кредитним договором;
 • відсотків за депозитним договором;

Відповідно до Податкового кодексу України облікову ставку НБУ використовують при визначенні:

 • відсотків, що нараховуються на неповернуту фінансову допомогу на кінець звітного періоду, яка була видана на умовах повернення;
 • розміру штрафних санкцій, нарахованих на сумнівну заборгованість.

Від рівня облікової ставки також залежить розмір пені в разі несвоєчасної або неповної сплати страхових внесків на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності.

Її розмір впливає на вартість обслуговування заборгованості за кредитами, які були видані під плаваючу ставку. Ставка рефінансування може виступати базою для розрахунку відсотків по таких кредитах.

Облікова ставка при розрахунку пені

У 2017 році облікова ставка для розрахунку пені враховується в наступних ситуаціях (розмір штрафних санкцій – 120% від показника):

 • при використанні податкових пільг не за призначенням;
 • при несвоєчасному поверненні податкової пільги в бюджет, коли вона була надана на поворотній основі;
 • при виникненні податкового боргу. Вони нараховуються і на штраф, якщо такий є;
 • при несвоєчасній оплаті податку, якщо видаткові операції не були підтверджені відповідними документами. Пеня не нараховується, якщо документи, в разі їх втрати або псування, були відновлені до закінчення наступного звітного періоду;
 • встановлення факту нецільового використання ввезених на територію України товарів, які звільняються від ПДВ;
 • несвоєчасного відшкодування сплаченого ПДВ платнику податків;
 • порушення цільового використання товарів, призначенням яких є роботи в енергоблоках Чорнобильської АЕС;
  порушення цільового використання товарів, везіння на територію України, які повинні були використовуватися для будівництва і реконструкції підприємств з виробництва біопалива, а також для виробництва транспортних засобів, які використовують таке паливо. Аналогів цих товарів на території України не повинно бути;
 • при безпідставному стягненні грошових коштів територіальними органами Пенсійного фонду з фізичних та юридичних осіб.

Використання подвійної облікової ставки при розрахунку пені за кредитним договором

Фізичні особи найчастіше стикаються зі ставкою рефінансування при сплаті пені за кредитним договором за несвоєчасне виконання зобов’язань. Розмір таких штрафних санкцій зазвичай визначається як подвійна облікова ставка НБУ (на рік). Це максимально можлива ставка, згідно з якою може визначатися розмір пені.
Пеня за несвоєчасне погашення заборгованості розраховується за такою формулою:

П = ПЗ * 2 * (УС / 100) * КД / 365, де

ПЗ – прострочена заборгованість;

УС – облікова ставка в розрахунковому періоді;

КД – кількість днів прострочення.

Якщо період існування простроченої заборгованості, охоплює звичайний і високосний рік, то сума до сплати розраховується для кожного року окремо. У високосному році значення 365 замінюють на 366. У разі зміни ставки рефінансування, розрахунок проводиться окремо по кожному періоду.

Динаміка зміни

На сьогоднішній день ставка знаходиться на рівні 16,5% (з 24.06.2016 року). З початку року вона була знижена на 5,5 процентних пунктів. У 2015 році облікова ставка НБУ зросла з 19,5% до 22%. У період з 04 ​​березня до 27 серпня ставка перебувала в своєму максимальному річному значенні – 30%.

За весь період роботи НБУ мінімальний рівень показника був зафіксований на рівні 6,5%, який встановлювався з 13 серпня 2013 року по 14 квітня 2014 року. Максимальний рівень був в жовтні – грудні 1994 року (300%).

Облікова ставка НБУ в 2016 році

Зниження ставки рефінансування в поточному році регулятор пояснив зменшенням темпів інфляції, поліпшенням інфляційних очікувань і ситуації на валютному ринку. До кінця року НБУ вважає за можливе зниження показника до позначки 12%. Такими діями регулятор сигналізує про стабілізацію макроекономічних показників.

Багато експертів банківського ринку вважають, що зниження ставки рефінансування не зробить серйозного впливу на вартість ресурсів для комерційних банків. Це можна пояснити невеликим обсягом рефінансування, який надає Нацбанк. Позитивний вплив відчують кілька банків, які отримали рефінансування в 2015 році: вартість обслуговування кредитів знизиться.

Позитивны зміни зможуть відчути позичальники, які раніше отримали кредит за плаваючою ставкою.

Зменшення облікової ставки теоретично повинно послужити сигналом для зниження ставок по кредитах, які видають комерційні банки. Однак, банківські експерти вважають, що швидкого здешевлення ресурсів очікувати не варто.

Про зниження облікової ставки